Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

Eten met peuters is leuk!


Kinderen in de leeftijd van twee tot vier jaar bevinden zich in de peuterpuberteit. Ze zijn bezig met het ontwikkelen van hun eigen identiteit. Ze zien zichzelf steeds meer als een individu, los van anderen.

In de peuterpuberteit ontdekken kinderen dat ze eten als machtsmiddel kunnen gebruiken. Dingen die ze niet lekker vinden zullen ze weigeren, maar ook eten dat ze eerder moeiteloos aten kunnen peuters plotseling weigeren. Dit doen ze omdat ze zich willen laten gelden.

Het kan gebeuren dat ouders of nanny’s de strijd aangaan met hun kinderen. Dit werkt vaak averechts op de kinderen, omdat ze het eten dan als machtsmiddel gaan zien. Dan hebben zij door dat hun ouders of de nanny wel boos kunnen worden, maar ze niet kunnen dwingen het daadwerkelijk op te eten. Dit kan dan zorgen voor boosheid en gefrustreerdheid waardoor het kind nog vaker nee kan gaan zeggen.

Juist in de koppigheidsfase wordt een basis gevormd voor goed en gezond eetgedrag. Hiervoor is een aantal dingen belangrijk. Het is van belang om orde en regelmaat te handhaven, zodat het duidelijk is voor de peuter wat er wanneer wordt gegeten. Om aan tafel te eten, zodat de tafel met eten wordt geassocieerd. En om plezier te houden in eten en het niet als iets zwaars te zien. Verder is het belangrijk om variatie in smaak aan te bieden. Op deze manier leren peuters verschillende smaken kennen en zullen ze ook meer lusten.

Ouders, maar ook de nanny, hebben een grote invloed op wat kinderen eten en wat zij leren over goed en gezond eten. Dit heeft ook te maken met kopieergedrag van kinderen. Kinderen doen belangrijke personen in hun leven na. Zij hebben een voorbeeldfunctie. En goed voorbeeld doet goed volgen! Een aantal concrete tips om eten bij peuters makkelijker te maken:

  • Kleed het eten leuk aan, als iets er aantrekkelijk uitziet, zal het interessanter zijn om uit te proberen.
  • Laat kinderen helpen in de keuken. Dit kunnen simpele, ongevaarlijke dingen zijn als helpen groente te wassen. Kinderen gaan sneller proeven als ze het zelf doen.
  • Laat kinderen kiezen tussen bijvoorbeeld twee soorten groente. Als het zelf gekozen is, is de motivatie groter om te eten.
  • Blijf bij de eetmomenten. Bied geen andere dingen, zoals een papfles, aan op andere momenten. Kinderen hebben dan geen motivatie om te gaan eten want ze rekenen erop dat ze toch nog wel iets anders krijgen.
  • Houdt de sfeer ontspannen! Ga niet opdringen. Het komt uiteindelijk echt wel goed als er niet teveel nadruk op wordt gelegd.