Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

kwaliteit

Kwaliteit is een breed begrip dat pas inhoud krijgt als duidelijk is wat je daar onder verstaat. Voor Kinderopvang Thuis is kwaliteit het juiste samenspel tussen enthousiaste, betrokken nanny's, die met toewijding kinderen verzorgen en inspireren, accurate kantoormedewerkers, die zorgen voor een geruisloze administratieve en financiële afwikkeling van de opvang, ouders die met een goed gevoel hun kinderen toevertrouwen aan de zorg van hun nanny. Dit binnen een raamwerk van duidelijke onderlinge afspraken waarin afstemming en eigen verantwoordelijkheid centraal staan.

Kwaliteit is nooit ‘af’. Wij werken daarom graag aan verdere ontwikkeling van het bureau maar zeker ook aan verdere ontwikkeling van de nanny - leidster aan huis. Kinderopvang Thuis biedt - vaak samen met Gastouderbureau Kroostopvang - workshops en (online) trainingen aan. Wij bieden elke nanny en elk gezin een jaarlijks gesprek met één van de pedagogisch coaches en wij stimuleren nanny's om deel te nemen in een netwerk. Omdat het stimulerend werkt om met collega's van gedachten te wisselen over je dagelijkse werk, bijvoorbeeld tijdens een koffieochtend of NannyLunch. Pedagogisch coach Mariska Duivenvoorden is opgeleid als coach Gezonde Kinderopvang, zij geeft trainingen en begeleidt nanny's op dit gebied. Je kan hier lezen wat het programa Gezonde Kinderopvang inhoudt.

Kinderopvang Thuis zelf is constant in ontwikkeling. Wij doen dit het liefst in overleg met ouders en nanny's om een beeld te krijgen van jullie wensen en ideeën. Waar mogelijk betrekken wij onze Oudercommissie (i.o.) en natuurlijk de pedagogisch coaches.