Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

kinderopvangtoeslag

De Wet kinderopvang regelt de overheidsbijdrage inclusief de werkgeversbijdrage aan de kinderopvangkosten.

Als je kind opgevangen wordt bij een gastouder of nanny die geregistreerd is in het Landelijke Register Kinderopvang, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag.
De kinderopvangtoeslag is een percentage van de opvangkosten. De hoogte van het percentage is afhankelijk van je (gezins)inkomen. Hoe lager je inkomen, hoe hoger het percentage kinderopvangtoeslag. Het percentage kinderopvangtoeslag voor een tweede en volgend kind is aanzienlijk hoger dan voor het eerste kind.

De uurprijs die je voor kinderopvang betaalt is ook van invloed op de hoogte van de kinderopvangtoeslag. Is de uurprijs hoger dan het door de overheid vastgestelde tarief, dan betaal je het verschil zelf.
Je vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan bij de Belastingdienst/Toeslagen. De tegemoetkoming ontvang je in maandelijkse termijnen. Als het jaar voorbij is geef je op een opgaafformulier aan wat je werkelijke kosten zijn geweest. Een eventueel verschil tussen het bedrag waarop je recht hebt en wat je hebt gekregen, wordt achteraf door de Belastingsdienst verrekend.

Heb je hulp nodig bij het invullen van het kinderopvangtoeslagformulier dan kan je altijd een beroep op ons doen. Wij zijn toeslagendienstverlener en hebben hierdoor een rechtstreeks contact met de afdeling toeslagen van de belastingdienst.