Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

veilgheid en hygiëne

Risico-inventarisatie en –evaluatie
Jaarlijks wordt op elke opvanglocatie een risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd. Met de nanny en de ouders worden eventuele risico’s op het gebied van veiligheid en hygiëne in kaart gebracht.

Veilig Slapen
Helaas komt het in Nederland af en toe voor dat een baby tijdens de kinderopvang overlijdt aan wiegendood. Zowel in kinderdagverblijven, bij gastouders, als thuis. Aandacht voor preventie en voorzorgsmaatregelen kan het risico - dat in het bijzonder voor jonge baby’s tussen 3 en 9 maanden relatief hoger blijkt uit te vallen - tot het uiterste beperken.
Kinderopvang Thuis spant zich er voor in de preventieve maatregelen zo goed mogelijk onder de aandacht te brengen van de nanny's. Wieg, bed en box zijn onderwerp van gesprek tijdens de risico-inventarisatie, opvang is alleen toegestaan in rookvrije locaties en wij informeren onze nanny's en gastouders aan huis over de meest actuele informatie van het Nederlands Centrum Jeugdzorg, meer informatie over veilig slapen vind je hier.

Inspectie gastouderlocatie door GGD
Voor de start van de opvang inspecteert de GGD op verzoek van de gemeente de locatie waarop de nanny kinderopvang zal bieden. De GGD bekijkt of er een risico-inventarisatie is uitgevoerd, of de nanny beschikt over een Verklaring omtrent het gedrag, of de nanny het juiste diploma heeft, of zij een geldig certificaat Eerst Hulp bij Kinderongevallen heeft, of zij beschikt over een persoonlijk pedagogisch werkplan en of de woonomgeving veilig en schoon is. Op basis van een positief advies van de GGD kunnen nanny en haar opvanglocatie opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang. Dit register is openbaar, je kunt het hier vinden.

Inspectie gastouderbureau door GGD
Kinderopvang Thuis wordt, zoals elke instelling voor kinderopvang, jaarlijks geïnspecteerd door de GGD. Onderwerpen van inspectie variëren van pedagogisch beleid tot bedrijfsvoering, van procedures en VOG's tot diploma’s. Onze laatste inspectierapporten vind je hier. Via deze link kom je terecht op de pagina van het Landelijk Register Kinderopvang waar je ook de rapporten van de nanny's - gastouders aan huis kan inzien.