Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

oudercommissie

Bij Kinderopvang Thuis was van januari 2019 tot begin 2021 een Oudercommissie actief. De zittingsduur van de oudercommissieleden is 24 maanden, daarna komen er verkiezingen en kan de samenstelling veranderen. Er wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van ouders uit de verschillende regio's.
De doelstelling van de oudercommissie is het zo goed mogelijk behartigen van de belangen van alle kinderen en de ouders die verbonden zijn Kinderopvang Thuis. Daarnaast geeft de oudercommissie advies namens alle ouders op het gebied van de kwaliteit van de opvang.

Wat doet een Oudercommissie niet?
De oudercommissie is niet de klachtencommissie voor ouders. De commissie bestaat uitsluitend uit vraagouders en heeft bij voorkeur minimaal 3 en maximaal 7 leden.

Wat doet een Oudercommissie?
Iedere ouder kan inbreng leveren of advies vragen aan de oudercommissie, graag zelfs! De commissie is een aanspreekpunt voor ouders. We proberen op een positieve manier de verschillende belangen – zowel die van Kinderopvang Thuis als die van de ouders en kinderen – te behartigen.

Minimaal twee keer per jaar wordt er vergaderd, een deel van het overleg is gezamenlijk overleg met de vertegenwoordigers van Kinderopvang Thuis.

De oudercommissie kan bij de start haar eigen actiepunten formuleren. 
Punten waarover advies wordt uitgebracht zijn o.a. het kwaliteitsbeleid en de jaarlijkse aanpassing van de tarieven.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat leden van de oudercommissie hun persoonlijke agenda behandelen; de onderwerpen moeten door een zo groot mogelijk deel van de ouders worden gedragen of herkend. Laat het de Oudercommissie dus weten als je ergens vragen over hebt of als je denkt dat het beter kan. Of denk met ons mee over bovenstaande onderwerpen.

Contact
Heb je interesse om deel te nemen in de commissie? We praten en graag met je ver verder. Stuur een kort berichtje naar info@kinderopvang-thuis.nl en wij nemen contact met je op. De notulen van de laatste vergaderingen vind je hier.