Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

Kinderopvang Thuis en Kroostopvang in 2024

2023-12-03

Kinderopvang Thuis blijft als zelfstandig bureau bestaan. Eerder dit jaar hebben wij laten weten dat Kroostopvang en Kinderopvang Thuis de samenwerking gaan intensiveren en dat Kinderopvang Thuis op zou houden te bestaan.

Wij zijn inmiddels op dit besluit teruggekomen. Ruim 10 jaar geleden is de stap genomen om opvang aan huis onder te brengen bij een nieuw gastouderbureau met een eigen gezicht. Dat was duidelijk voor de buitenwereld: voor opvang aan huis ga je naar Kinderopvang Thuis, voor gastouderopvang ben je welkom bij Kroostopvang. Besloten is om Kinderopvang Thuis als zelfstandig gastouderbureau voort te zetten. We vinden het, in de onrustige en krappe kinderopvangmarkt, een te grote gok om dat bekende en gewaardeerde uithangbord van Kinderopvang Thuis op te heffen. 
Er verandert nu dan ook dus niets, behalve dat na ruim 10 jaar Annelies Verbeek de organisatie Kinderopvang Thuis eind 2023 verlaat.