Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

2019 Resultaat klanttevredenheidsonderzoek

2019-10-27

Er zijn in de zomer ongeveer 90 evaluaties verstuurd, 23,9% van de geadresseerden heeft de evaluatie ingevuld.

Het gemiddelde rapportcijfer dat wordt gegeven voor de verschillende onderdelen in de 2019 evaluatie onder ouders (over de nanny, over de begeleiding en over de overige dienstverlening) is een 8,6

De nanny scoort het hoogst met gemiddeld een rapportcijfer 9, de begeleiding van het gastouderbureau krijgt rapportcijfer 8 en de overige dienstverlening een dikke 8 (8,3). 

En daar zijn wij trots op, dat motiveert ons om op deze weg voort te gaan en ook om punten aan te scherpen. Zoals:

  • De zichtbaarheid van de begeleiding van de nanny door Kinderopvang Thuis. Een aantal respondenten gaf aan geen idee te hebben waar de begeleiding uit bestaat dus dit ook niet te kunnen beoordelen.
  • De jaarlijkse ouderevaluatie per mail bevalt, blijkt uit de resultaten, daarnaast wordt een persoonlijke telefonische evaluatie door een minderheid op prijs gesteld.

Deze punten nemen wij ter harte en zullen wij uitwerken in een meer persoonlijke telefonische jaarevaluatie. Dit is ook in lijn met de wensen van de GGD: De toezichthouder wenst een persoonlijke jaarlijkse evaluatie waarvan het bureau een beknopt verslagje maakt en deelt met de ouder. Tijdens zo’n telefonische evaluatie kunnen wij meer vertellen over onze inspanningen in de begeleiding van de nanny en direct alle vragen die bij ouders leven beantwoorden. Dit met het doel onze dienstverlening zo goed mogelijk te laten aansluiten op de wensen van ‘onze ouders’.

Aardige aanvulling op deze informatie, de voorlopige resultaten van de jaarlijkse NANNY evaluatie: De nanny’s die de evaluatie hebben ingevuld geven hun werkzaamheden als nanny, de begeleiding door het bureau en de overige dienstverlening van Kinderopvang Thuis alle 3 de onderdelen gemiddeld rapportcijfer 8,5.