Beeldmerk thuis Beeldmerk thuis

Tegemoetkoming voor ouders en sneltesten voor gastouders

2021-06-01

Lockdown 2020/2021 Net zoals over de sluitingsperiode van vorig jaar, zullen ouders ook voor de periode vanaf 16 december 2020 van de overheid een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die zij hebben doorbetaald. Voor de kinderdagopvang en gastouderopvang loopt deze tegemoetkoming tot 8 februari, voor de buitenschoolse opvang loopt de tegemoetkoming door tot 19 april. Lees hier de details.

De Belastingdienst en de SVB zetten alles in het werk de tegemoetkoming over de sluitingsperiode te berekenen en uit te keren aan de ouders die met kinderopvangtoeslag gebruik maken van kinderopvang. De SVB betaalt de tegemoetkoming begin juni uit aan deze ouders. Ouders hoeven hiervoor geen aanvraag te doen, de tegemoetkoming wordt ambtshalve betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen.

De tegemetkoming is uitbetaald op 28 mei j.l. Heb je geen compensatie gekregen of is de compensatie volgens jou niet correct? Kijk hier voor antwoorden op veelgestelde vragen.

Sneltesten medewerkers kinderopvang en gastouders Het kabinet heeft besloten om ook medewerkers van de kinderopvang voorrang te geven bij het aanvragen van een Coronatest. Het doel hiervan is om de continuïteit van de kinderopvang zoveel als mogelijk te waarborgen. Binnenkort hebben medewerkers in de kinderopvang toegang tot de voorrangsprocedure voor het testen op het coronavirus. Lees hier meer. Je wordt hierover de komende dagen nader geïnformeerd. 

Lockdown 2020 Vanwege de Coronapandemie en de sluiting van de kinderopvang in het voorjaar als gevolg daarvan, heeft de staatssecretaris besloten de koppeling gewerkte uren voor het recht op kinderopvangtoeslag in 2020 te verruimen. Dit staat in een besluit tot wijziging van het Besluit Kinderopvangtoeslag 2020.

Ouders hebben per maand tot maximaal 230 gewerkte uren recht op kinderopvangtoeslag. Het aantal uren kinderopvang dat voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt is normaal gesproken gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Het aantal uren kinderopvang dat in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag is dan gelijk aan 140% van de gewerkte uren bij dagopvang en gastouderopvang (0-4 jaar), en 70% van de gewerkte uren bij buitenschoolse opvang en gastouderopvang (4-12 jaar). Hierbij geldt een maximum van 230 uren kinderopvangtoeslag per kalendermaand. De normen van 140% en 70% worden voor 2020 losgelaten.

In plaats daarvan komen werkende ouders in aanmerking voor kinderopvangtoeslag voor het maximum van 230 uren kinderopvang per kalendermaand voor die maanden waarin zij arbeid verrichten. Deze maatregel is tijdelijk en is alleen van toepassing in berekeningsjaar 2020.